Background Image

Isoleren met cellulose

Cellulosevlokken

Cellulose is een breed inzetbaar materiaal. Het wordt naast isolatie onder andere gebruikt in papier, karton, textiel en zelfs medicijnen. Omdat het een 100% natuurlijk product is, is gebruik ervan zeer duurzaam. Moderne isolatie werkt met behulp van cellulosevlokken, die verkregen worden door gerecycled papier te vermalen en te vermengen met sterk brandwerende boraat-zouten. Het resultaat is een duurzame, goedkope en hoog isolerend (R-waarde 6 tot 7) materiaal.

Ons Isolatiesysteem

Onze cellulosevlokken zijn 100% ecologisch. In aanmaak verbruikt deze isolatie geen energie (cfr grijze energie). Andere isolatiesystemen zoals PUR of EPS zijn niet ecologisch in aanmaak, daar zij meestal onder hoge temperaturen worden geproduceerd. Bovendien zijn deze samengesteld uit vervuilende chemische componenten.

Cellulosevlokken zijn het beste in besparing van CO2. De vlokken, afkomstig van krantenpapier, hebben in hun bestaan al veel CO2 uit de lucht opgenomen. De gebruikte kranten worden vervolgens hergebruikt, volgens het principe cradle-to-cradle zoals het in een circulaire economie hoort.

Grijze energie is energie die is opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen kunnen opraken: ze zijn uitputtelijk. De winning en omzetting geven schadelijke effecten voor het milieu. Grijze energie wordt daarom ook wel milieubelastende of niet-duurzame energie genoemd.

Cellulose vlokken worden met hoge densiteit ingeblazen. Omdat zowel de ruimte van de kepers en de gordingen volledig worden gevuld, bieden zij een hogere Rwaarde. De hoge densiteit garandeert dat de vlokken niet verzakken in de nok.

Cellulosevlokken zijn duurzaam. Hun hoge isolatiewaarde daalt niet in de tijd. Bovendien presteren de vlokken ook beter tegen de warmte in de zomer. Ook als geluidsisolatie presteren zij beduidend beter dan de traditionele materialen.

Cellulose vlokken zijn damp-open. Zij worden ingeblazen achter een ademend dampscherm en zorgen dus voor een goede luchtdoorlating. Zo wordt condens vorming vermeden.

Cellulose is brandveilig

Cellulosevlokken zijn brandveilig. Deze vlokken zijn zelfs veiliger dan traditionele isolatiematerialen. Recente testen in de VS en Canada tonen aan dat cellulose qua brandveiligheid nog veiliger is dan minerale wol of glasvezel. Dit omdat cellulose een hogere dichtheid heeft en minder zuurstof tot de brand toelaat. In deze video wordt de weerstand van cellulose tegen vuur overtuigend gedemonstreerd.

Cellulosevlokken zijn bestand tegen ongedierte. Zij bevatten een boorzout die de ongewenste knaagdieren buitenhoudt.

Cellulosevlokken worden machinaal ingeblazen en dichten alle moeilijk toegankelijke spleten en kieren. Hierdoor worden koude bruggen vermeden.

Onze manier van werken

De vlokken worden ingeblazen achter een vocht variabel dampscherm, ofwel los open geblazen op zolderruimtes die verder niet meer worden gebruikt. Voor hellende daken is een onderdak vereist. Indien dit ontbreekt kunnen we een Erzatz-onderdak monteren.

Een houten kader wordt met laser uitgelijnd en aangebracht. Dit kader kan dan dienen voor verdere afwerking van de zolder, zodat de kost van een metalstudkader voor gyproc afwerking mee inbegrepen is.

Om de prijs te drukken kunnen verschillende handelingen ook worden uitgevoerd door de klant. De klant kan beslissen welke handelingen hij zelf doet. Wij begeleiden de klant hierbij met woord en daad. De klant kan ook opteren om samen met ons te werken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons meer dan een slogan. Wij kiezen bewust voor duurzaam bouwen. Zo vermijden we afval en sorteren zo veel mogelijk op de werf. Om de CO2-uitstoot te beperken kiezen we voor plaatselijke leveranciers en klanten, en waar mogelijk gebruiken we een elektrische fiets.

Kenmerken Cellulose

  • Energiebesparing liefst dikte 240 mm
  • R-waarde: 6,32 m² k/W
  • λ-waarde : 0.038
  • Warmteopslagcapaciteit: 2100 J/m³ K
  • Faseverschuiving: 12 uur
  • Geluidsisolatie: uitmuntend
  • Damp open: uitmuntende prestaties.
YDOP vakmannen

Vraag nu uw gratis offerte

Voor een oplossing op maat contacteer ons voor een vrijblijvend bezoek ter plaatse.