Background Image

Stop CO2, u doet toch ook mee?

Stop CO2, u doet toch ook mee?

CO2 is het belangrijkste broeikasgas

CO2 is het belangrijkste broeikasgas, de absolute boosdoener van de opwarming van de aarde en de luchtkwaliteit. De voornaamste oorzaken van CO2-uitstoot zijn de industrie, vervuilende wagens maar ook en vooral de verwarming van onze huizen. Isoleren op een ecologische manier is de eerste stap die we met zijn allen moeten nemen. Daarom verhoogt de overheid systematisch de isolatienorm.

De keuze van het juiste isolatie materiaal is uw verantwoordelijkheid.

Een ongemakkelijke waarheid: de huidige klimaatopwarming die zich nu al overal ter wereld manifesteert is nog maar het gevolg van de CO2-uitstoot van 30 jaar geleden!

Isoleren doe je ecologisch

De productie van cellulose is milieuvriendelijk. Dit in schril contrast met andere isolatiematerialen die veel meer grijze energie nodig hebben. Elk huishouden veroorzaakt door vervoer, gasverbruik en elektriciteit in huis een mengsel van broeikasgassen, waaronder CO2. Omgerekend naar alleen CO2 komt er jaarlijks gemiddeld 8 ton (8.000 kilogram) kooldioxide vrij per huishouden. Om met bomen deze huishoud-CO2 te compenseren, moeten ruim 400 bomen een jaar lang groeien! [bron: milieucentraal]

Voorbeeld: verbruik gemiddeld gezin met 2 kinderen:

Bron Verbruik per jaar CO2 (equivalenten) per jaar
Aardgas 1800 m3 3380 kg
Elektriciteit 4500 kWh 1600 kg
Auto (diesel) 20000 km 4685 kg
Totaal   9665 kg

Ecologisch isoleren bespaart tot 60% van het energieverbruik, goed voor uw portemonnee. Voor aardgas alleen al is dit ruim 2.000 kg (100 bomen!)

Opinie van Ydop: PUR is PUUR bedrog! Een gemiddeld huis met PUR of XPS geïsoleerd heeft meer dan 20 jaar nodig om de CO2-uitstoot van de productie van dit materiaal te compenseren!

Global temperature and carbon dioxide - ClimateCentral
Inblazen van cellulose voor plafondisolatie

Meer weten?

Graag meer info over milieuvriendelijk isoleren? .